Tin doanh nghiệp

Công Ty Nhật Cường Đã Lắp Đặt Thành Công Dây Chuyền Sản Xuất Dầm Thép 19/03/2012
Ngày 16/07/2012, Công Ty NHẬT CƯỜNG đã lắp đặt thành công máy cắt thép tấm thủy lực YAWEI LGS-16x6100
Ngày 24/07/2012, Công ty NHẬT CƯỜNG đã lắp đặt thành công Máy Cắt Thép Tấm Thủy Lực YAWEI CNC LGSK-20x6100
Ngày 03/08/2012, Công Ty Nhật Cường Đã Lắp Đặt Thành Công 02 Máy Cưa Vòng Tự Động WEILISHI H-500HANC