NHATCUONG NEWS

May your Christmas be filled with special moments, warmth, peace and happiness. We also wish you a prosperous new year.
Kể từ đầu tháng 4 năm 2019, Công ty Nhật Cường sẽ tiến hành nghiêm ngặt trong việc loại bỏ và hạn chế sử dụng những bao bì nhựa trong khâu đóng gói các sản phẩm  cùng chung tay “Chống rác thải nhựa, ngăn ngừa ô nghiễm ...
Thời gian nghỉ lễ/ We will be closed from :Từ ngày 02/02/2019 (Nhằm ngày 28 Tết Âm Lịch)/ Saturday, February 02nd, 2019đến hết ngày 13/02/2019 (Nhằm Mùng 9 Tết Âm Lịch) / till the end of  Wednesday, February 13th, 2019.