NHATCUONG NEWS

We  pleased  to  announce  that  in  celebration  of  the  Independence Day,  NHAT  CUONG  will  be  closed according to below schedule: Friday, September 1st, 2023  till the end of Sunday, September 3rd, 2023
We  pleased  to  announce  that  in  celebration  of  the Hung Kings Commemorations, Liberation Day, and  International Workers’ Day NHAT  CUONG  will  be  closed according to below schedule:
Sáng ngày 11/04/2023 vừa qua, Đại diện Công ty NHẬT CƯỜNG cùng Anh em Hội doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM (Hamee) đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) cũng là “Mái nhà xưa” của các anh ...
May your Christmas be filled with special moments, warmth, peace and happiness. We also wish you a prosperous new year.
Kể từ đầu tháng 4 năm 2019, Công ty Nhật Cường sẽ tiến hành nghiêm ngặt trong việc loại bỏ và hạn chế sử dụng những bao bì nhựa trong khâu đóng gói các sản phẩm  cùng chung tay “Chống rác thải nhựa, ngăn ngừa ô nghiễm ...