PAYMENT TERMS

Tuesday, 25/10/2016, 14:38 GMT+7

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG THANH TOÁN

1. Thanh toán trả trước:

  • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả Khách hàng của CÔNG TY NHẬT CƯỜNG sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận: tiền mặt, chuyển khoản,.v.v

2. Thanh toán trả sau:

  • (Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của NHẬT CƯỜNG, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
  • ***YÊU CẦU: Phải có đơn đặt hàng đóng dấu ký tên từ công ty.
  •  
  • 0_1